Programs

Our programs

Trường Đại học Thành Đô – ngôi trường tư thục đầu tiên đào tạo bậc đại học của Việt Nam, được thành lập ngày 30/11/2004. Trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; là trường đạt chuẩn Kiểm định Quốc gia theo định hướng ứng dụng.
Triết lý giáo dục của Trường Đại học Thành Đô là:

Pre-PhD Course
(Optional)

  • Taken Online/offline within the PhD program or prior to the PhD program registration
  • Students who choose to be under the instruction of the Vietnamese co-supervisor is automatically registered to these programs
  • Providing a number research skill courses: Academic reading and writing skills; Quantitative analysis with primary/ secondary data; Qualitative analysis (at least 3 courses with 15 hours required for each)
  • Regularly attending academic seminars