Trường Đại học Thành Đô trở thành thành viên của Liên minh Tài nguyên Học thuật và Xuất bản Học thuật SPARC

27/08/2022

Kể từ tháng 8 năm 2022, Trường Đại học Thành Đô trở thành thành viên quốc tế của Liên minh Tài nguyên Học thuật và Xuất bản học thuật SPARC. Sự kiện này thể hiện cam kết của trường Đại học Thành Đô trong việc đưa ra những chiến lược giúp giảng viên và sinh viên nhà trường tiếp cận các nguồn tài nguyên vừa chất lượng và vừa tối ưu chi phí.

Liên minh Tài nguyên Học thuật và Xuất bản Học thuật (SPARC – Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) là một tổ chức vận động phi lợi nhuận hỗ trợ các hệ thống nghiên cứu và giáo dục được mở ra và thiết kế để phục vụ cộng đồng một cách công bằng. SPARC hoạt động với niềm tin rằng tất cả mọi người đều có thể truy cập và đóng góp vào kiến ​​thức định hình thế giới của chúng ta. Đóng vai trò là chất xúc tác cho hành động, SPARC tập trung vào việc thay đổi các chính sách, vận hành các cộng đồng để thực hiện tầm nhìn đưa kiến thức thành sản phẩm chung, giải quyết các cách thức mà hệ thống tri thức đang bỏ lại mọi người do phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa thực dân và các vấn đề khác dẫn sự bất công trong truy cập và đóng góp tri thức. Một số dự án nổi bật của SPARC có thể kể đến là sáng kiến Tuần lễ Truy cập mở Quốc tế (International Open Access Week) và sáng kiến Chính sách Chia sẻ Dữ liệu Nghiên cứu (Research Data Sharing Policy)

Hiện tại SPARC bao gồm hơn 200 thư viện và thư viện và tổ chức học thuật trên khắp Bắc Mỹ, bao gồm cả các trường đại học hàng đầu như Đại học Harvard, Đại học Yale, Đại học Johns Hopkins, Hiệp hội Các thư viện trường Đại học và Nghiên cứu Hoa Kỳ (Association of College and Research Libraries). Thành viên của SPARC cũng đang được mở rộng và có thêm các liên minh SPARC trực thuộc ở Châu Phi, Châu Âu và Nhật Bản cũng như các tổ chức thành viên cá nhân ở Úc, Hồng Kông và Ả Rập Xê Út. Được thành lập vào năm 1998, SPARC hoạt động như một dự án độc lập của Quỹ mạo hiểm mới, một tổ chức phi lợi nhuận 501.

Đại học Thành Đô được liệt kê trong danh sách thành viên của hiệp hội SPARC

Vào tháng 08 năm 2022, Đại học Thành Đô chính thức trở thành thành viên quốc tế của liên minh và hiện là cơ sở duy nhất đến từ Việt Nam trong số các cơ sở thành viên. Đây là bước đi quan trọng chuẩn bị cho dự án thư viện tài nguyên khoa học – giáo dục mở dự kiến đi vào hoạt động trong thời gian tới của nhà trường. Cùng với phong trào giáo dục mở và khoa học mở đang là xu hướng của giáo dục đại học toàn cầu, Đại học Thành Đô đang tích cực đưa ra các chiến lược hướng tới tạo cơ hội cho sinh viên và giảng viên nhà trường truy cập các nguồn tài liệu học tập và nghiên cứu chất lượng mà không gặp phải rào cản về chi phí.

Hiệp hội SPARC cũng hứa hẹn sẽ mang tới một nguồn hỗ trợ lớn cho Đại học Thành Đô khi cung cấp các tài nguyên đặc biệt dành cho thành viên bao gồm các hội thảo, webinar, hoạt động phát triển chuyên môn về khoa học/giáo dục mở, các bản tin hàng tháng về hoạt động của SPARC và tin về khoa học/giáo dục mở, các báo cáo cập nhật tài chính về các công ty xuất bản giáo dục và nghiên cứu chính trong mảng xuất bản/giáo dục mở và các tài liệu đặc biệt về chính sách cùng chỉ dẫn về chiến lược cho các hoạt động hướng tới phát triển lĩnh vực này trong trường đại học.

Tài khoản twitter chính thức của hiệp hội SPARC đăng tải tweet chào mừng
Đại học Thành Đô trở thành thành viên hiệp hội

Với mục tiêu tạo môi trường thuận lợi nhất cho sinh viên phát huy hết khả năng của mình. Việc trở thành thành viên của liên minh Tài nguyên Học thuật và Xuất bản Học thuật SPARC sẽ tạo bước ngoặt lớn cho Trường Đại học Thành Đô nói riêng và các cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường nói chung.

  • Mạng xã hội
  • Mạng xã hội
  • Mạng xã hội
  • Mạng xã hội